Offentlig Regnskap

Årsregnskap aksjeselskap

  • Årsregnskap med noter
  • Bistand med utarbeidelse av årsberetning
  • Bistand med utfylling av protokoller for styremøter og generalforsamling
  • Rådgivning i forbindelse med avgiftsspørsmål
  • Innlevering av årsregnskap regnskapsregisteret
  • Aksjonæroppgaver