Rådgivning

Rådgivning

De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore bedrifter, og alle har ikke råd eler anledning til å ansette egen økonomisjef. Vi er din samarbeidspartner som gir råd og veiledning i økonomiske spørsmål.

Vi kan tilby deg økonomiske analyser av ditt regnskap, hvordan er din bedrift i forhold til dine konkurrenter og hva er forbedrings potensiale.

Har du tenkt over at din regnskapsfører også kan være din økonomisk rådgiver?

Regnskapsføreren din kan mer enn bare å føre regnskap og kjøre lønn. Når regnskapsføreren din arbeider med bedriftens regnskap får regnskapsføreren en oversikt få andre har som din virksomhet kan bruke aktivt.

 1. Et godt samarbeide med din regnskapsfører gjør at regnskapsføreren din kjenner deg og vet hva du driver med og hva som er viktig for deg. Derfor er regnskapsføreren din en viktig medhjelper til din virksomhet.
 2. Regnskapsføreren din ser ting fra et annet ståsted enn deg selv, og kan derfor påpeke raskt hvor det finnes rom for å gjøre forbedringer.
 3. Regnskapsføreren din sitter med masse informasjon om din virksomhets økonomi og kan tilby deg gode råd og verktøy i beslutninger som skal tas.
 4. Din suksess er også regnskapsføreres suksess. Vi som din regnskapsfører tenker langsiktig og har kun et mål for at din virksomhet skal være en suksess.
 5. Vi som autorisert regnskapsførerselskap har medarbeidere med lang og bred erfaring som er til din disposisjon og hjelp når du trenger dette.
 6. Organisert bilagshåndtering, rutiner er viktig for oss som din regnskapsfører. Vi hjelper deg å sette dette i system og når rutinen følges vil du være trygg på at regnskapet er i orden og ajour til enhver tid. Din oppgave er da å konsentrere deg om drift og inntektsgivende virksomhet.
 7. Vi er der for deg – når du trenger det.

Nyttige linker

 • Firmaetablering
 • Kapitalendringer
 • Endring av selskapsopplysninger
 • Fisjon / fusjon
 • Kjøp og salg av virksomhet
 • Generasjonsskifte
 • Økonomiske analyser
 • Effektivisering av rutiner
 • Skatterådgivning