Regnskap

Tripletex regnskapsprogram

Byrået bruker Tripletex. I tripletex foregår alt fra fakturering, bilagsregistrering, bokføring, avstemninger, remitering, lønn osv.

Alt på et sted for å gjøre det enkelt for deg.

VIKTIGE OPPGAVE DATOER.
 • A-Melding hver den 5 i måneden
 • Mva oppgaver hver den 10 annenhver måned. Unntak er termin 3 som leveres 31.8. hvert år. (eks. 10.2./10.4 osv)
 • Årstermin merverdiavgift 10.3. hvert år.
 • Arbeidsgiveravgift/skattetrekk hver den 15 annenhver måned. (eks.15.1/15.3 osv)
 • Skattemelding 31.5. hvert år.
 • Årsregnskap til Brønnøysund 31.7. hvert år.
Regnskapsføring
 • Kontere og registrering av bilag
 • Remittering av inngående fakturaer
 • Bankbetalinger
 • Fakturering
 • Oppfølging av kundereskontro, utsendelse av purringer og oversendelse til inkasso
 • Oppfølging av leverandører
 • Offentlig rapportering, herunder terminoppgaver mva.
 • Avstemming og dokumentasjon av balanseposter og resultatposter
 • Klargjøring av materialet til revisjon
 • Lønnskjøringer, lønnslipper, skattetrekk